สินเชื่อผ่านง่าย จากธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์

1

สินเชื่อผ่านง่าย จากธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อนุมัติไว ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

HappyCash

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ทางเว็บไซต์ของเรา ก็มีข่าวสินเชื่อจากธนาคารมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับ โดยวันนี้ จะเป็นของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือ LHbank นั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั่นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ

HappyCash

สมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash – 7

-อนุมัติง่าย

-ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

-อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8.88%

คุณสมบัติผู้สมัครของผู้ที่จะมาขอสินเชื่อ มี 5 ข้อดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุ 21 – 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
 3. รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. อาชีพ พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. อายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านช่วงทดลองงาน

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

เอกสารประกอบการการสมัครขอสินเชื่อ

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล 3 อย่าง
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ (กรณีพนักงานประจำ)  3 อย่าง
 1. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นใช้เอกสารย้อนหลัง 6 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

อัตราค่าใช้จ่ายในการชำระเงินดังนี้

 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชี, Application LH Bank M Choice หรือสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร
  • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 บาท/ครั้ง
  • ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคารผู้ให้บริการรับชำระเงิน ไม่เกิน 15 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ

LHBANK ผนึก CTBC BANK ไต้หวัน เสริมทัพด้านเงินทุนและธุรกิจ - SEQUEL ONLINE

 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-Eleven ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง ค่าบริการ 15 บาท/ครั้ง สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/ครั้ง สำหรับเขตภูมิภาค (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดบริการ)

LHBANK รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 1.6 หมื่นล้าน จาก CTBC BANK เรียบร้อย หนุนฐานเงินทุนพุ่งโตกว่าเท่าตัวแตะร้อยละ 24 - โพสต์อัพนิวส์

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

หากท่านใดสนใจหรือมีคุณสมบัติครบตามที่ให้ข้อมูลไปด้านบน สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ คลิก

งบ LHFG ไตรมาส 2/18 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังเติบโต, ตั้งสำรองหนี้สูญลดลงจากไตรมาสแรก | Brand Inside

เเหล่งที่มาของเนื้อหา สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash – 7

Comments are closed.