สินเชื่อ CIMB ผ่านง่าย อนุมัติไว

1

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช จาก CIMB ผ่านง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนเข้าบัญชีได้เลย

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash) - CIMB - Tins

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เรามีข่าวสินเชื่อ หรือ เงินกู้ จากธนาคารทั่วประเทศมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับ โดยวันนี้ เป็น สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช จากธนาคาร CIMB โดยมีรายละเอียดดังนี้

CIMB THAI Bank on Twitter: "ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 มิ.ย. 63 #ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #CIMBTHAIBank #ForwardHappiness"

1 รับเงินก้อน

2 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

3 ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

4 ลูกค้าสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 1,500,000 บาท
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)

CIMB THAI ปิด4สาขา หนีโรค COVID-19 – AEC10NEWS

ตารางรายละเอียดของสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ มีดังนี้ 

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้

3.1  รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี      3.2  รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
3.3  รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี
3.4  รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) | เช็คราคา.คอม

 • เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
   สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ ดอกเบี้ย 18% ต่อปี จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย | เช็คราคา.คอม

หากลูกค้าท่านใดสนใจ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของธนาคาร CIMB ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  หรือติดตามได้ที่สาขาธนาคารใกล้บ้านคุณ

Comments are closed.